Senin, 02 Mei 2022 – Pw St. Athanasius

C-156 – Kis. 6:8-15 – “Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama” (ay 12)

MATI DAN HIDUP BERSAMA DENGAN TUHAN

  1. Dalam bacaan ini terungkaplah pengalaman luar biasa seorang Kristen yang bernama Stefanus, yang dalam proses pengadilan dan dalam kematiannya, menghayati kembali tahap—tahap utama dari sengsara dan wafat Yesus. Stefanus bukan saja mati demi Kristus: ia mati tepat seperti Kristus.
  2. Bila kematian telah mengantarkan Kristus kepada kemuliaan, dapatkah nasib yang berlainan menimpa murid-Nya?


Yoh. 6:22-29 – “Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah” (ay 29)