Kamis, 28 April 2022

C-152 – Kis. 5:27-33 – “Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia” (ay 29)

KAMI DAN ROH KUDUS

  1. Dalam bacaan ini disajikan pidato misionaris ketiga: Petrus dan para rasul menghadap Mahkamah Agama.
  2. Susunan pidato ini sama dengan kedua pidato terdahulu, yaitu pendahuluan yang bertitik tolak dari keadaan konkret (ay 29b), disusul dengan pemberitaan tentang wafat Yesus yang disebabkan orang-orang Yahudi serta tentang kebangkitan yang dikerjakan Allah (ay 30), maklumat tentang kehadiran Yesus yang bangkit di tengah-tengah umat manusia (ay 31) serta seruan untuk bertobat (ay 32).
  3. Keistimewaan pidato ini terletak dalam dua kata yang berikut ini: “Kami dan Roh Kudus” (ay 31). Para rasul memberi kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Tetapi yang paling istimewa ialah pengalaman mereka setiap hari, bahwa melalui Roh Kudus, Yesus meneruskan karya-Nya sebagai Mesias di tengah-tengah mereka. Bahkan dengan lebih hebat daripada di masa yang lampau.

Yoh. 3:31-36 – “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya” (ay 36)