Rabu, 06 April 2022

C-130 – Dan.3:14-20.24-25.28 – “Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abenego! Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya, yang telah menaruh percaya kepada-Nya” (ay 28)

MELAWAN KELALIMAN PENGUASA

  1. Cerita legendaris ini mengingatkan perlawanan orang-orang Yahudi terhadap kelaliman yang mereka alami di masa pembuangan dari pihak Nebukadnezar. Kelaliman itu diungkapkan dalam kisah mengenai sebuah arca emas yang atas perintah Nebukadnezar harus disembah oleh semua bawahannya.
  2. Sesungguhnya cerita ini berisikan sebuah pelajaran mengenai tugas umat Allah terhadap semua pemerintahan yang bercorak absolutisme, totalitarisme atau sebangsanya. Kekuasaan seorang diktator yang menjalankan pemerintahannya dengan bantuan suatu aparat yang menindas masyarakat, hanya dapat dilawan oleh mereka yang menjalin persekutuan dengan kekuasaan yang lebih mutlak dan lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri.
  3. Orang-orang Kristen mengenal kekuasaan yang mutlak ini. Mereka menyebutnya: Hidup dan Kasih.

Yoh. 8:31-42 – “Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah” (ay 42)