Rabu, 30 Maret 2022

C-123 – Yes 48:17-19 “Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kautempuh”

TANPA MANUSIA ALLAH TIDAK BERDAYA

  1. Kadang-kadang nabi heran kebingungan: Allah berfirman, namun umat tidak selalu mau melaksanakan kehendak-Nya (ay 17). Apakah janji-janji Allah kepada Abraham tidak pernah akan terwujud? (ay 19).
  2. Memang, demikianlah kenyatannya. Allah tidak berdaya, bila manusia tidak mau bekerja sama dengan-Nya. Hanya Yesus Kritus saja yang benar-benar bekerja sama dengan Allah. Hanya Yesuslah yang menanggapi kehendak-Nya dengan sebulat hati. Kesetiaan-Nya merintis jalan yang akhirnya dapat ditempuh orang lain juga.

Yoh 5:17-30 – “Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (ay 24)