Kamis, 24 Maret 2022

C-117 – Yer 7:23-28 – “Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia!”

SETIA PADA FIRMAN

  1. Teks ini dengan tepat mencerminkan reaksi nabi terhadap formalisme ibadat di dalam Bait Allah. Intisari perjanjian bukan banyak dan aneka ragamnya upacara maupun korban, melinkan kesediaan mendengarkan firman Allah (ay 24). Para nabi tidak pernah berhenti memaklumkan firman itu (ay 25), tetapi apa daya mereka, bila bangsa Israel sendiri memberontak (ay 27)? Israel tidak setia lagi (ay 27).
  2. Dewasa ini pun tidak bergunalah suatu ibadat Sabda, bila pemakluman firman Allah yang terjadi sewaktu berlangsungnya, tidak berkaitan dengan kehidupan umat yang setiap hari berdaya upaya untuk tetap setia kepada Allah.

Luk 11:14-23 – “Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh” (ay 17)