Senin, 21 Maret 2022

C-114 – 2Raj 5:1-15a – “Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir” (ay 10)

MISI DAN PROPAGANDA

  1. Untuk pertama kainya seorang nabi Israel menaruh perhatian pada seorang asing. Namun usaha yang bercorak misionars ini, masih sangat kiabur dan tidak menentu. Kita boleh saja bertanya: Buat apa nabi begitu merendahkan Naaman, orang Siria itu? Buat apa ia menunjukkan kelebihan bangsanya sendiri?
  2. Banyak waktu masih akan berlalu sebelum para misionaris akan berusaha memanfaatkan perjumpaannya dengan orang asing, yang belum mengenal Allah sejati, untuk memperkenalkan agama yang benar. Nbi Israel yang disebut dalam bacaan ini tidak merasa dirinya dipanggil untuk mempropagandakan agama bangsanya.

Luk 4:24-30 – “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya” (ay 24)