Rabu, 16 Maret 2022

C-109 – Yer 18:18-20 – “Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku!” (ay 19)

DOA ORANG YANG TERTINDAS

  1. Doa nabi Yeremia yang terancam bahaya dari pihak para musuhnya, boleh dipandang sebagai doa seruan seorang benar, yang ditindas secara tidak adil.
  2. Yesus akan memurnikan ‘seruan minta tolong’ ini dari perasaan dendam yang masih terasa di dalamnya. Tetapi Yesus pun, sama seperti nabi Yeremia, menjelang kematian-Nya, tidak akan segan berseru kepada Allah dan tidak akan menyembunyikan ketakutan-Nya terhadap sengsara.

Mat 20:17-28 – “Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati” (ay 18)