Rabu, 23 Pebruari 2022

C-088 – Yak. 4:13-17 – “Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa” (ay 17)

NASIHAT BAGI PARA PEDAGANG

  1. Sejak masa pembuangan, banyak orang Yahudi bekerja sebagai pedagang. Kepada para pedagang yang sudah menjadi Kristen, rasul Yakobus menyampaikan beberapa nasihat.
  2. Perdagangan merupakan suatu pelayanan penting dalam masyarakat. Tetapi perdagangan mengandung resiko. Yang paling berbahaya ialah keserakahan dalam mengejar keuntungan (ay 13). Bila perdagangan dijadikan tujuan utama kehidupan dan batas-batasnya tidak diperhatikan lagi, apalagi bila manusia lain tidak termasuk perhatiannya, maka perdagangan membawa manusia ke dalam dosa (ay 17).

    Mrk. 9:38-40 – “Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita” (ay 40)