Rabu, 10 Pebruari 2022

C-074 – 1Raj. 10:1-10 – “Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran” (ay 9)

TERKESAN DENGAN MANUSIA UNTUK TERKESAN DENGAN ALLAH

  1. Cerita ini mengisahkan kunjungan ratu Syeba kepada Salomo. Salomo digambarkan sebagai manusia yang terarik pada segala unsur keluhuran, yang terdapat dalam diri manusia dan terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan di masa hidupnya. Memang, cita rasa Salomo ini akan menyeretnya ke dalam kebiasaan menyembah berhala. Namun kekeliruan ini tidak mengurangi arti daya upaya Salomo yang bernilai tinggi. Manusia tidak mungkin berjumpa dengan Allah tanpa berusaha menyelami manusia dan tanpa berusaha berjumpa dengannya.
  2. Dewasa ini orang-orang Kristen harus mengambil bagian dalam diskusi dengan segala macam filsafat dan pemikiran yang melintasi dunia. Ini memang mengandung bahaya. Namun usaha ini harus ditempuh tanpa perlu rasa ceman.

Mrk. 7:14-23 – “Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya” (ay 15)