Jumat, 21 Januari 2022 – Pw. Sta Agnes PrwMrt

C-055 – 1Sam 24:3-21 – “Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu” (ay 21)

SETIAP ORANG MEMPUNYAI GOLIATNYA SENDIRI!

  1. Setelah kehilangan dukungan di istana Saul, Daud hidup secara urakan, di luar hukum. Tetapi pada suatu hari Daud sebenarnya dapat membalas dendam terhadap raja Saul. Walaupun demikian ia mengasihani raja dan melepaskannya tanpa cedera.
  2. Cerita kerakyatan ini menonjolkan keagungan hati Daud. Mengalahkan Goliat itu memang hebat! Tetapi mengalahkan dirinya sendiri serta mengampuni musuh, merupakan kemenangan yang lebih hebat lagi.

Mrk. 3:13-19 – “Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan” (ay 14-15)