Selasa, 18 Januari 2022 – Pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani

C-052 – 1Sam. 16:1-13 – “Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati” (ay 7)

PILIHAN MANUSIA, PILIHAN ALLAH

  1. Cerita mengenai pengurapan Daud oleh nabi Samuel ini disusun di zaman kemudian dan agaknya harus dihubungkan dengan dua cerita lain, yang secara historis kiranya lebih meyakinkan, yaitu dengan kisah pengurapan Daud oleh suku-suku Israel di sebelah Utara dan oleh suku-suku Yehuda.
  2. Dengan menonjolkan peranan nabi Samuel dalam pembentukan kerajaan wangsa Daud, yang demikian kaya akan janji-janji kemesiasan, penyusun cerita ini ingin menyoroti keunggulan pilihan Allah, yang “melihat bukan seperti manusia” (ay 7)

Mrk. 2:23-28 – “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat” (ay 28)