193. Raja itu akan berkata, “Enyahlah” (Mat 25:41-45)

(bacalah terlebih dahulu perikop ini!)

Orang-orang terkutuk – 25:41
Ungkapan ini pun harus dipahami sebagai pasif biblis.

Api yang kekal – 25:41
Ungkapan api yang kekal searti dengan “neraka.” Maksudnya api yang tidak pernah berhenti menyala, yang membakar selama-lamanya.

Iblis dan malaikat-malaikatnya – 25:41
Tentang Iblis, bacalah penjelasan Mat 4:1. Dalam ayat ini ungkapan malaikat-malaikatnya mengacu kepada para pembantu Iblis.

Hidup yang kekal – 25:46
Dalam Dan  12:2 tertulis, “Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.”