Kamis, 9 Desember 2021

C-012 – Yes 41:13-20 – “Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: Jangan takut, Akulah yang menolong engkau”

ALLAH TERLIBAT DALAM SEJARAH

  1. Pembaca teks ini hendaknya jangan terlalu heran dengan segala keajaiban (ay 18-19) yang diceritakan di dalamnya. Sebab dengan cara demikianlah nabi menjelaskan sejarah bangsa Israel. Ia bertitik tolak dari peristiwa Keluaran, yang menurut keyakinannya, terus-menerus terulang kembali. Menurut nabi sejarah bermakna, sebab ada Pribadi yang tahu arah perkembangannya serta mematokinya dengan tanda-tanda yang menunjukkan keterlibatann-Nya (ay 20). Tanda-tanda itu sering kali tidak terduga-duga. Salah satu contohynya ialah pembebasan orang-orang Ibrani dari perbudakan di Mesir.
  2. Memandang sejarah dari sudut Keluaran, berarti memandangnya sebagai suatu gerakan maju, yang senantiasa menuju pembebasan; berarti memandangnya sebagai suatu pengalaman baru mengenai keterlibatan Allah.

Mat 11:11-15 – “Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar daripadanya”