Minggu, 28 Nopember 2021 ; PEKAN ADVEN I –TH C/II

C-001 – Yer 33:14-16 – “Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri” (ay 15)

MESIAS-IMAM

  1. Dalam teks ini, yang disusun di zaman belakangan, pengarang menuangkan pengharapan orang-orang sezamannya mengenai Mesias. Keselamatan tentu saja akan datang dari seorang keturunan raja Daud, sesuai dengan keyakinan yang sejak dahulu kala berkembang di kalangan bangsa Yahudi. Akan tetapi setelah wangsa Daud tidak berkuasa lagi, keyakinan tradisionil itu mengalami sedikit perubahan.
  2. Dengan bertitik tolak dari sebuah nubuat kuno nabi Yeremia (Yer 23:5-6), penyusun teks ini yang sendiri seorang nabi jua, mempertahankan gambaran Mesias-Raja zaman mendatang. Tetapi gambaran ini dilengkapinya dengan gagasan mengenai Yerusalem (ay 16), yang digelarinya “Tuhan-keadilan kita.” Menurut dia keselamatan akan datang dari seorang saja dan sekaligus dari Bait Allah di Yerusalem. Bangsa akan “dibenarkan” sekaligus oleh Raja dan Imam yang dirangkap seorang saja.
  3. Teks ini merupakan sebuah tahap penting dalam perkembangan gambaran bangsa Yahudi mengenai Mesias. Tekanan dari kerajaan Mesias dalam arti politik tergeser pada nilai dan mutu kerajaan itu.

Luk 21:25-28.34-36 – “Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya”