Sabtu, 13 Nopember 2021

B-348 – Keb 18:14-16; 19:6-9 – “Sungguh seluruh ciptaan dalam jenisnya dirubah kembali sama sekali oleh karena taat kepada perintah-perintah-Mu, supaya anak-anak-Mu jangan sampai mendapat celaka” (ay 6)

JAGAT RAYA DISELAMATKAN BERSAMA-SAMA DENGAN MANUSIA

  1. Penulis kitab ini menanggapi kembali cerita-cerita kuno tentang Keluaran maupun nubuat-nubuat mengenai hari akhirat, kebangkitan badan dan perubahan jagat raya.
  2. Keselamatan merupakan sesuatu yang sekaligus jasmani, rohani dan kosmik. Bukan kita yang menyelamatkan dunia, melainkan dunia diselamatkan bersama-sama dengan kita.

Luk 18:1-8 – “Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?” (ay 8)