Sabtu, 30 Oktober 2021

B-334 – Rom 11:1-2a.11-12.25-29 – “Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya” (ay 29)

UMAT TERPILIH UNTUK SELAMA-LAMANYA

  1. Keyakinan Paulus jelas sekali: Bangsa Israel kelak akan menerima Kristus. Itu akan terjadi setelah bangsa-bangsa lain akan masuk ke dalam Kerajaan Allah (ay 25-26).
  2. Allah tidak menolak umat-Nya. Dosa yang dilakukannya bukannya dosa yang tidak dapat ditebus lagi. Pertobatan Israel akan merupakan sesuatu yang istimewa. Sebab Israel akan menerima kepenuhan Kristus sebagai penggenapan sejarah, yang berabad-abad lamanya dihayati olehnya.

Luk 14:1.7-11 – “Barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan”