Minggu, 24 Oktober 2021 ; Hari Minggu Misi

B-328 – Yer 31:7-9 – “Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka” (ay 9)

ALLAH PENGHIBURAN

  1. Sewaktu kejayaan kerajaan Asyur sudah mulai pudar, raja Yosia (th 622 sM) mengadakan pembaharuan keagamaan dalam wilayah kekuasaannya, yaitu di Kerajaan Utara (Israel). Maka timbulah pengharapan di kalangan umat, yang setelah mengalami kepahitan pembuangan (dalam th 721) melihat akhirnya kerajaan Daud diperbaharui juga.
  2. Pengharapan tersebut diungkapkan dalam teks ini oleh nabi Yeremia melalui beberapa gambaran tentang sebuah masa lama di masa mendatang. Allah akan memberi penghiburan (ay 9). Mereka yang tinggal di perantauan akan dikumpulkan kembali (ay 8). Bapa akan berdamai kembali dengan anak sulungnya (ay 9).
  3. Memang, bila Allah memang Allah yang belas kasih, maka umat yang telah memilih-Nya, tidak boleh berputus asa.

Mrk 10:46-52 – “Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!”