Jumat, 22 Oktober 2021

B-326 – Rom 7:18-25a – “Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya,tetapi dosa yang diam di dalam aku” (ay 20).

SAYA MAU … TETAPI TIDAK BERBUAT

  1. Paulus berbicara di sini atas nama semua manusia. Bagaimana menggambarkan keadaan orang berdosa? Dosa bukan sesuatu yang di luar diri manusia; dia ada di dalam dirinya dan nampak dalam pemisahan antara ‘mau’ dan ‘berbuat’.
  2. Seandainya persoalannya terbatas pada kehendak teoretis saja, maka tidak ada kesulitan apa-apa. Sebab manusia menyadari keunggulan hukum Tuhan (ay 22). Namun sewaktu berkarya atau beramal, manusia tidak mengikuti apa yang dalam batinnya diakuinya sebagai yang baik (ay 23). Dalam keadaan demikian orang beriman hanya dapat menjerit karena putus asa (ay 24). Namun jeritan itu sangat bermakna bagi manusia yang mengenal karunia Kristus (ay 25a).

Luk 12:54-59 – “Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?”