Rabu, 20 Oktober 2021

B-324 – Rm 6:12-18 – “Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya”

DIBEBASKAN DARI DOSA UNTUK MENJADI PELAYAN ALLAH

  1. Dalam ayat manakah terletak kunci teks yang sukar dimengerti ini? Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus. Ia membandingkan keadaan mereka sekarang dengan keadaan dahulu. Paulus bicara sebagai bekas orang Farisi.
  2. Dulu, di bawah kuasa hukum Taurat, manusia tertutup dalam dunia picik yang bertumpu pada kekuatan sendiri; ia menjadi budak dosa (ay 17), yang meraja di situ (ay 12) bersama dengan maut, rekannya.
  3. Bersama-sama dengan Kristus manusia dinaungi kuasa rahmat (ay 14) sebagai makhluk yang hidup, yang biarpun pernah mati, kini hidup kembali (ay 13). Ia bebas dari dosa (ay 18), sebab dosa tidak berkuasa lagi atas dirinya (ay 14). Ia meninggalkan dunia sempit yang bertumpu pada kekuatan sendiri untuk menjadi pelayan Allah (ay 14), pelayan kebenaran (ay 18), pelayan tata susunan yang dikehendaki Allah.
  4. Kemerdekaan orang Kristen sama sekali bukan kebebasan untuk berbuat segala sesuatu, lebih-lebih bukan pula kebebasan untuk hidup tidak senonoh.

Luk 12:39-48 – “Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan”