Jumat, 8 Oktober 2021

B-312 – Yoel 1:13-15; 2:1-2 – “Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya” (ay 14)

HARI TUHAN

Mabi Yoel agaknya berkarya sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel. Namun keadaan semasa hidupnya sudah semakin memburuk. Oleh karena itu Yoel mendesak imam-imam, supaya mereka mengadakan upacara tobat bersama untuk memohon kepada Allah, supaya hari kedatangan-Nya (ay 15 dan 1) menjadi hari permulaan zaman baru, zaman yang lebih subur dan lebih diresapi hidup ilahi (ay 2).


Luk 11:15-26 – “Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh”