Jumat, 24 September 2021

B-298 – Hag 1:15b-9 – “Masih adakah di antara kamu yang telah melihat Rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya?

NASIB BAIT ALLAH YANG MENGHERANKAN

  1. Untuk memberi semangat baru kepada bangsanya yang tengah membangun kembali Bait Allah, nabi memberitakan sebuah zaman Mesias. Yang akan berperan dalam zaman itu bukannya wangsa keturunan Daud lagi, melainkan Bait Allah dan ibadatnya.
  2. Hagai memandang Bait Allah dan ibadatnya sebagai pengganti seluruh harapan bangsa mengenai seorang Mesias-Raja, yang selama ini menjiwai bangsa Israel. Sebab melalui Bait Allah akan terwujud segala harapan bangsa, yaitu kehadiran Allah (ay 4b), pemberian Roh Allah (ay 5b), perdamaian (ay 9) serta berdatangannya bangsa-bangsa asing ke bukit Sion (ay 7).

Luk 9:19-22 – “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga”