Senin, 20 September 2021 ; St. Andreas Kim Taegon, St. Paulus Chong Ha-Sang

B-294 – Ezr 1:1-6 – “Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda” (ay 2)

RAJA KORESY MENJADI TANGAN KANAN ALLAH

  1. Kegagalan wangsa Daud dan malapetaka pembuangan mengarahkan perhatian sejumlah orang Yahudi, yang merenungkan masa depan bangsanya, pada cita-cita negara teokratis. Bila Allah kelak mau membaharui umat-Nya, maka Ia sendiri harus menjadi pemimpinnya (ay 3). Bait Allah akan mengganti kedudukan wangsa rajani. Bait Allah bukan karya Salomo lagi melainkan hasil kehendak Allah yang terungkap melalui keputusan Raja Koresy.
  2. Sesungguhnya, Alah sendiri akan menuntun umat-Nya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan ini, sekali lagi ini pula, Ia mau mencapainya melalui seorang manusia – rekan sekerja dengan-Nya.

Luk 8:16-18 – “Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya” (ay 18)