128. Penjelasan perumpamaan tentang lalang (Mat 13:36-43)

Musuh … ialah Iblis – 13:39
Bacalah komentar pada Mat 13:25 dan 13:28.
Iblis ialah musuh Allah. Yunaninya: diabolos. Untuk pertama kalinya Iblis disebut dalam Mat 4:1, lalu dalam 4:4.5.8.11 dan sekali lagi dalam 25:41.
Dalam PB, ungkapan akhir zaman dipakai oleh Matius saja (13:39+, 49; 24:3; 28:20) dan searti dengan akhir zaman si jahat, namun bukan akhir dunia! Dunia maju ke arah yang sejak awal mulanya ditetapkan oleh Allah. Maka, masa sekarang hanya dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang mampu memahami masa yang akan datang.

Para penuai itu malaikat – 13:39
Para malaikat adalah milik Alah. Tetapi, menurut ayat 41, mereka suruhan Anak Manusia!

Seperti lalang itu dikumpulkan – 13:40
Dalam ayat ini, kata lalang searti dengan “orang-orang jahat.” Seperti lalang, mereka pun akan dibakar, artinya, pada saat itulah akan terjadi akhir zaman.

Akan mengumpulkan … dari dalam kerajaannya – 13:41
Secara konsekuen Matius menggunakan di sini kata mengumpulkan, sama seperti dalam perumpamaan.

Segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa – 13:41
Ungkapan menyebabkan orang berbuat dosa, aslinya berbunyi skandala. Di sini dimaksudkan semua orang jahat yang berperan sebagai sumber dosa serius, terutama kemurtadan.

Semua orang yang melakukan kejahatan – 13:41
Bacalah komentar pada Mat 7:24

Semuanya akan dicampakkan – 13:42
Kata semuanya mengacu kepada para pelaku kejahatan. Mereka akan dicampakkan oleh para malaikat yang disebut dalam ayat terdahulu.

Tungku berapi – 13:42
Dalam sebuah tulisan apokrif, yaitu dalam 2Ezr 7:36, dikatakan bahwa semua orang fasik akhirnya akan dicampakkan ke dalam “api neraka.”

Ratapan dan kertak gigi – 13:42
Ratapan dan kertak gigi adalah rumusan kecintaan Matius (Mat 13:42.50; 22:13; 24:51; 25:30) yang sekali saja muncul dalam Injil Lukas (Luk 13:28). Orang-orang yang dicampakkan ke dalam “tungku berapi” itu akan menangis dan mengertakkan gigi karena penderitaan tanpa akhir.

Orang-orang benar – 13:43
Orang benar ialah semua orang yang meakukan kehendak Allah.

Bercahaya seperti matahari – 13:43
Gambaran kemuliaan dan hormat. Dalam Dan 12:3 dapat dibaca, “Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala.”

Dalam Kerajaan Bapa mereka – 13:43
Kerajaan Bapa masih akan datang, sesudah hari penghakiman terakhir.

Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar – 13:43
Bacalah komentar pada Mat 13:9.