Senin, 9 Agustus 2021

B-253 – Ul 10:12-22 – “Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah” (ay 20).

MENIRU KASIH ALLAH

  1. Bacaan ini menyajikan wejangan Musa setelah Allah merestui penaklukan Tanah Terjanji. Tema utama wejangan ini ialah sebuah seruan bercorak kenabian mengenai “sunat hati” (ay 16): Tidak cukup menjadi anggota bangsa terpilih; perlu masih membalas kasih mesra Allah dengan kasih yang setimpal. Kasih timbal balik inilah merupakan inti perjanjian. Kasih itu malahan merangkul orang asing (ay 18,19).
  2. Keterangan kitab Ulangan ini penting namun paradoksal. Sebab wejangan ini mendahului peperangan yang tidak lama kemudian akan dilancarkan bangsa Yahudi, guna memusnahkan penduduk-penduduk Kanaan!

Mat 17:22-27 – “Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan” (ay 22)