Jumat, 30 Juli 2021

B-243 – Im 23:1.4-11.15-16.27.34b-37 – “Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan” (ay 5)

TAHUN LITURGI

  1. Penanggalan liturgi Yahudi ini berasal dari zaman kemudian, sewaktu Israel sudah lama menetap di Palestina. Suasana kehidupan zaman dahulu yang kekafir-kafiran, masih sangat terasa dalam penanggalan tersebut, walaupun berkat imannya kepada Yahwe, bangsa Israel sudah mengerti, bahwa semua pesta utamanya harus dirayakan olehnya sebagai hari-hati kenangan akan tahap-tahap penting dalam hubungannya dengan Allah.
  2. Degradasi hakikat hari raya yang sedemikian, dapat juga menimpa hari-hari raya Kristen hanyalah hari-hari peringatn belaka, atau lebih buruk lagi, hari-hari pelbagai kegiatan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama.

Mat 13:54-58 – “Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya” (ay 57)