Jumat, 26 Pebruari 2021

B-090 – Yeh 18:21-28 – “Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati”

KEMERDEKAAN YANG DIPERTARUHKAN

Yehezkiel terkenal sebagai nabi yang suka menyoroti soal tanggung jawab pribadi. Dalam teks ini uraiannya mengenai tanggung jawab itu jelas dan meyakinkan. Lagipula penting bagi manusia. Sebab manusia suka menidurkan suara hatinya dengan mengatakan: Bukan saya yang salah; yang salah ialah masyarakat yang bobrok. Memang ada orang yang suka melemparkan tanggung jawab atas suatu peristiwa pada Allah atau pada manusia lain. Tetapi bukankkah ini suatu pelarian terhadap suara hati yang tidak tenang? Kadang-kadang manusia perlu mengalami kegoncangan dan malapetaka yang hebat, supaya ia menyadari, tahap demi tahap, bahwa kemerdekaan pribadinya menjadi taruhan dalam kehidupan ini.


Mat 5:20-28 – “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga”