Senin, 22 Pebruari 2021

Pesta Takhta St. Perus, Rasul

B-086 – 1Petr 4:7-13 – “Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa” (ay 8)

MENGAMBIL BAGIAN AKTIF DALAM PERSEKUTUAN JEMAAN

  1. Di tengah-tengah jemaat-jemaat Kristen yang disurati penyusun teks ini, berkembanglah pelbagai kharisma (ay 10-11). Supaya keanekaragamannya jangan menjadi suatu penghalang, maka pengarang surat ini mendesak, agar jemaat Kristen mengamalkan kasih timbal balik (ay 8) secara intensif, supaya mereka ramah terhadap para tetamu (ay 9) dan saling melayani (ay 10).
  2. Perhatian penyusun surat ini dapat menjadi sumbangan bagi orang-orang Kristen masa sekarang: Bagaimana mungkin kharisma-kharisma dapat menimbulkan saingan dalam kebanyakan jemaat sekarang bila kharisma-kharisma itu praktis dipadamkan!

Mat 6:7-15 – “Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu” (ay 15)