Senin, 22 Pebruari 2021

Pesta Takhta St. Perus, Rasul B-086 – 1Petr 4:7-13 – “Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa” (ay 8) MENGAMBIL BAGIAN AKTIF DALAM PERSEKUTUAN JEMAAN Di tengah-tengah jemaat-jemaat Kristen yang disurati penyusun teks ini, berkembanglah pelbagai kharisma (ay 10-11). Supaya keanekaragamannya jangan menjadi suatu penghalang, maka pengarang […]