Selasa, 16 Pebruari 2021

B-080 – Kej 6:5-8; 7:1-5.10 – “Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini” (ay 1)

MASIH ADA AIR BAH

  1. Siapa penyebab utama terjadinya air bah? Pertanyaan ini dijawab dalam bacaan ini sebagai berikut: Penyebabnya ialah umat manusia. Sejak Adam, manusia pertama itu, dan untuk selanjutnya, di tengah-tengah manusia ada saja orang benar, yang tidak dapat menemukan tempat bagi dirinya dalam alam semesta. Ia akan diselamatkan Allah sendiri, pribadi satu-satunya, yang bertanggung jawab atas kehidupan dan kematian. Sebab Allah sendiri itu benar.
  2. Kisah mengenai air bah dikenal dalam semua kebudayaan bangsa-bangsa Semit zaman itu. Akan tetapi hanya Israel mewarnainya dengan makna moral.
  3. Banyak malapetaka dan drama, yang berlangsung di dunia ini, harus dilihat sebagai hukuman atas manusia, sebagaimana halnya dengan air bah. Manusia bisa selamat daripadanya, asal saja ia dijiwai lebih banyak kasih dan kesetiakawanan.

Mrk 8:14-21 – “Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes” (ay 15)

Leave a Reply