Kamis, 21 Januari 2021

Sta Agnes

B-054 – Ibr 7:25-8:6 – “Kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga” (ay 1)

SEORANG AWAM YANG MENJADI IMAM UNTUK SELAMANYA

Yesus tidak termasuk kalangan para imam sezamannya (ay 4). Ia menjadi imam untuk selama-lamanya (ay 25), sebab Ia mempersembahkan diri-Nya sendiri satu kali untuk semua orang (ay 27). Persembahan itu, yang dipersembahkan Yesus selaku Anak Allah (ay 28) dan sekaligus selaku “pengantara” (ay 6), adalah persembahan perjanjian yang definitip. Yesus mengorbankan hidup-Nya. Upacara-upacara persembahan lainnya tidak perlu diadakan lagi.


Mrk 3:7-12 – “Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia” (ay 12)