Rabu, 25 Nop 20

A-360 – Why 15:1-4 – “Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa” (ay 3)

HAKIM YANG MEMBEBASKAN PARA TERDAKWA

  1. Sewaktu membandingkan penghakiman yang dipimpin Anak Manusia dengan peristiwa keluaran yang memerdekakan orang-orang Ibrani dari negeri Mesir, Yohanes melukiskannya sebagai pemberian pengampunan.
  2. Allah tidak berubah sikap-Nya sewaktu Ia ‘menghakimi.’ Ia tidak mengutuk. Justru manusia sendiri mengutuk dirinya, bila memang itulah yang dikehendakinya.

Luk 21:12-19 – “Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu” (ay 19)