Minggu, 18 Oktober 2020

Hari Minggu Misi. St Lukas, penulis Injil

A-322 – Yes 45:1.4-6 – “Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain” (ay 5)

ALAT DALAM TANGAN TUHAN

  1. Untuk mengambil hati orang, raja Koresy membebaskan sejumlah besar bangsa yang oleh tentara Kasdim dijadikan budak di negerinya. Di antaranya bangsa Yahudi.
  2. Penyusun kitab Penghiburan (Yes 40-55) memandang Koresy sebagai alat dalam tangan Tuhan. Lebih dari itu! Ia memberi kepadanya gelar suci ‘Mesias’ (ay 1). Nah, heran kan?
  3. Sesungguhnya, masa pembuangan menjadi bagi orang-orang Israel yang terbaik mutu rohaninya, semacam kesempatan untuk secara mendalam merenungkan ajaran tentang keesaan Tuhan (ay 5-6). Yahwe itu esa. Ia Tuhan segala manusia, segala kejadian. Ia mampu membimbing manusia dan sejarah sekehendak-Nya, supaya rencana-Nya terlaksana. Kalau demikian, mengapa Ia tidak boleh memakai seorang kafir sebagai alat pelaksana kehendak-Nya (ay 5), tanpa orang itu menyadari hal tersebut?
  4. Renungan ini aktual untuk masa sekarang. Mengapa Allah tidak boleh membangkitkan di luar Gereja alat-alat yang hidup, yang tanpa menyadarinya, bekerja untuk Dia dan dengan demikian menghancurkan segala jaminan bikinan nenek moyang kita?

Mat 22:15-21 – “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (ay 21)

Leave a Reply