Selasa, 22 September 2020

A-296 – Amsal 21:1-6.10-13 – “Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru” (ay 13)

MANUSIA YANG HINA

  1. Rangkaian pepatah-pepatah yang pertama (ay 1-6) mempertentangkan pengetahuan mendalam yang dimiliki Allah mengenai segala sesuatu dengan pengetahuan dangkal yang dapat dicapai oleh manusia.
  2. Rangkaian pepatah-pepatah yang kedua (ay 10-13) menggambarkan kehinaan yang menjadi ciri khas manusia sejak kelahirannya serta memperingatkan orang benar terhadap kehinaan itu.
  3. Kehinaan kita sebagai manusia hendaknya menjadikan kita semakin rendah hati dan hanya mengandalkan Allah.

Bac Injil – Luk 8:19-21 – “Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya” (ay 21)