CINTA DI TENGAH PENGKHIANATAN

BACAAN

Yes 50:4-9a – “Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku diludahi”
Mat 26:14-25 – “Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan”

 

RENUNGAN

  1. Dalam Injil hari ini, sekali lagi, berbicara tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Yudas memutus hubungan dengan Yesus, namun demikian Yesus tidak pernah memutus hubungan itu. Ia tetap mengasihi Yudas sampai akhir.
  2. Antara Yudas dengan para pemimpin agama sepakat dengan uang 30 perak agar Yudas menyerahkan Yesus. 30 perak sama dengan harga untuk seorang budak. Yesus ditempatkan tidak lebih sebagai seorang budak.
  3. Yesus tahu dan sadar bahwa diri-Nya akan dikhianati Yudas. Yesus tahu apa yang dirancang Yudas. Walaupun begitu, Ia tetap bertindak dalam suasana persaudaraan dengan para sahabat-Nya. “Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku”. Bersama-sama mencelupkan tangan, dalam tradisi Yahudi, mengungkapkan keakraban yang tinggi dan mendalam. Di sini cinta Yesus kepada Yudas jauh lebih besar daripada pengkhianatan yang dibuat oleh Yudas. Cinta Yesus tidak tergantung dari apa yang dibuat orang kepada-Nya.
  4. Cinta Yesus kepada manusia, terutama kepada musuh-musuh-Nya, sungguh tanpa batas. Bagaimana cintaku kepada Tuhan dan kepada orang lain, khususnya mereka yang tidak menyenangkan bahkan memusuhiku? Selamat memasuki TRI HARI SUCI!

 

Rabu, 28.3.18 – MS