PUASA MENDAPAT MAKNA BARU

BACAAN Yes 58:1-9 – “Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman” Mat 9:14-15 – “Mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa”   RENUNGAN Dalam Kitab Suci, Yesus tidak pernah mendesakkan praktek puasa bagi para murid-Nya. Ia membebaskan mereka, terserah berpuasa atau tidak, walaupun Ia sendiri menjalani puasa […]

KALAU ENGKAU MAU …..

BACAAN Im 13:1-2.44-46 – “Orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar perkemahan” 1Kor 10:31-11:1 – “Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengkikut Kristus” Mrk 1:40-45 – “Lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir” RENUNGAN Seorang kusta mendekati Yesus. Ia berlutut di hadapan-Nya. Berlutut  merupakan ungkapan kerendahan hati dan ketertundukan kepada […]

MENYANGKAL DIRI, MEMIKUL SALIB DAN MENGIKUT YESUS

BACAAN Ul 30:15-20 – “Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu: berkat dan kutuk” Luk 9:22-25 – “Barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya”   RENUNGAN Yesus berkata kepada para murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut  Aku.” Menyangkal diri. Banyak dari antara kita yang […]