KITA MENYAMPAIKAN KABAR GEMBIRA SESUAI DENGAN APA YANG TELAH TUHAN PERBUAT BAGI KITA

BACAAN 2Sam 15:13-14.30; 16:5-13a – “Daud melarikan diri dari Absalom, dan Simei mengutuk dia sesuai dengan perintah Tuhan” Mrk 5:1-20 – “Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!”   RENUNGAN Injil menggambarkan keadaan orang sebelum Yesus datang. Ia ditindas dan dikuasai kekuatan jahat. Ia hilang kesadaran dan penguasaan diri. Orang-orang menjadi takut kepadanya. Kekuatan […]