111. Perumpamaan tentang penabur (13:1-9)

Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan – 13:4 Di pinggiran ladang-ladang Palestina tidak jarang ada jalan setapak. Ada juga yang melintasi ladang (Ul 23:25; Mat 12:1). Walaupun kata benih tidak disebut dalam teks, pokok utama teks ini ialah benih. Perumpamaan ini sering diberi judul “Perumpamaan tentang ladang dan empat jenis tanah.” Namun, yang terpenting […]

Selasa, 3 Agustus 2021

B-247 – Bil 12:1-13 – “Ah tuanku (Musa), janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami” (ay 11) NABI LAIN DARIPADA YANG LAIN Musa adalah nabi yang berbeda dengan nabi-nabi pada umumnya. Menurut penyusun teks ini, keistimewaan Musa terletak dalam kenyataan, bahwa ia bersekutu dengan Allah secara intim sekali dan, […]

Senin, 2 Agustus 2021

B-246 – Bil 11:4b-15 – “Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruhy bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku” (ay 14) ROTI DUNIAWI, ROTI SURGAWI Dalam bacaan ini tersirat sebuah tradisi yang amat kuno mengenai manna di padang gurun serta mengenai keputusasaan Musa terhadap ‘sungutan’ rakyat, yang terus-menerus mendambakan makanan Mesir. Tetapi bukankah […]

110. Perumpamaan tentang penabur (13:1-9)

Pada hari itu – 13:1 Ungkapan ini dimaksudkan sebagai penghubung antara teks terdahulu dengan yang menyusul (Mat 22:23). Keluarlah Yesus dari rumah itu – 13:1 Kata rumah ini mengingatkan rumah yang disebut dalam Mrk 3:19. Walaupun sebelumnya Matius tidak memberitahukan tempat keberadaan Yesus pada waktu itu (hal yang sama harus dikatakan tentang Mat 12:22-32). Ia […]

Minggu, 1 Agustus 2021

B-245 – Kel 16:2-4.12-15 – “Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun” (ay 2) MANNA, SEBUAH PENCOBAAN Ini sebuah kisah mengenai ‘mujizat’ manna yang disusun di zaman sesudah pembuangan. Tahap-tahap penyusunan kisah ini dapat digambarkan sebagai berikut: Sebuah peristiwa alamiah yang memang luar biasa, ditanggapi oleh bangsa Israel sebagai tanda […]

109. Mendengar dan Mengerti Sabda Tuhan (Mat 13:1-23))

Bagan bab ini Inilah bagan seluruh bab ini: 13:1-3a Pengantar: Yesus bicara kepada khalayak tentang banyak hal dalam perumpamaan-perumpamaan (Mrk 4:1+). 13:3b-9 Perumpamaan tentang penabur (Mrk 4:3-9). 13:10-17 Mengapa Yesus berbicara dalam perumpamaan-perumpamaan? Pertanyaan murid-murid ini dijawab oleh Yesus dengan sebuah kutipan utuh dari Yes 6:9+ (ay 14-15, Mrk 4:12). Sama seperti dalam ayat 13, […]

108. Mendengar dan Mengerti Sabda Tuhan (Mat 13:1-23)

(bacalah teks yang panjang ini terlebih dahulu dengan baik ya!) Bab perumpamaan Seluruh bab 13 Injil Matius berisi perumpamaan-perumpamaan dan berperan sebagai wejangan ketia dalam Injil ini (jumlah seluruhnya:5). Bersamaan dengan bab ini mulailah situasi dramatis dalam karya Yesus: Ia tidk diterima oleh saudara-saudara sebangsa-Nya. Ia tidak dipahami. Asal-usul dan alasan-alasan situasi tradis ini dibahas […]

Jumat, 30 Juli 2021

B-243 – Im 23:1.4-11.15-16.27.34b-37 – “Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan” (ay 5) TAHUN LITURGI Penanggalan liturgi Yahudi ini berasal dari zaman kemudian, sewaktu Israel sudah lama menetap di Palestina. Suasana kehidupan zaman dahulu yang kekafir-kafiran, masih sangat terasa dalam penanggalan tersebut, walaupun berkat […]

107. “Marilah kepada-Ku” (11:28-30)

Ayat 29 – “Pikullah gandar yang Kupasang dan belajarlah kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” Ayat 30 – “Sebab gandar yang Kupasang itu menyenangkan dan beban-Ku pun ringan.” Pikullah gandar yang Kupasang Aslinya ungkapan ini sebaiknya diterjemahkan: Pasanglah beban-Ku atas dirimu dan belajarlah dari Aku. Ungkapan ini searti […]

Top